Baner główny serwisu

O urzędzie

  Ustawa o PIP

  Statut PIP

  Misja PIP

  Program działania PIP

  Sprawozdanie GIP z działalności PIP

  Kierownictwo GIP

  Działalność kontrolna
inspektora pracy

  Zasłużeni dla ochrony       pracy

  Zasady przyznawania patronatu honorowego

  Porozumienia

  Rada GIP do Spraw
Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie

  Komisja GIP ds. BHP
w Rolnictwie

  Oferty pracy w PIP

Baner projekty
 
 
 
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
 
Czas pracy kierowców, otwarcie w nowym oknie
 
Ergonomia w pracy
 

Kampania : Partnerstwo dla prewencji
 
Lista teleadresowa Okręgowych Inspektoratów Pracy
Okręgowe Inspektoraty Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, otwarcie w nowym oknie
Formularz kontaktowy

  Ośrodek Szkolenia PIP

  Rada Ochrony Pracy

  Rzeczoznawcy do spraw bhp

  Linki

Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy, otwarcie w nowym oknie
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy, otwarcie w nowym oknie
 

 

Archiwalna wersja serwisu,
ostatnia aktualizacja 29 sierpnia 2014 r.

Kampania - Poznaj swoje prawa w pracy, otwarcie w nowym oknie Bezpiecznie od startu! Wejście na stronę kampanii szanuj życie, otwarcie w nowym oknie Na fali pierwszej pracy

Złota lista polskich pracodawców, otwarcie w nowym oknie

 
.

baner prawo pracy

Jakie prawa ma pracownik a jakie pracodawca? Jak bronić się przed mobbingiem? Jakie są obowiązki agencji zatrudnienia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań pomogą w codziennym życiu zawodowym. Prezentujemy bogaty zbiór ulotek i broszur, a w nich informacje cenne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Osobom podejmującym pracę po raz pierwszy proponujemy pakiet ulotek z kampanii „Poznaj swoje prawa”.

 

Bezpieczenstwo pracy

Zapobieganie wypadkom i chorobom wśród pracowników przynosi wymierne korzyści. W naszych publikacjach przedstawiamy dobre praktyki z zakresu bhp w różnych dziedzinach przemysłu, handlu, budownictwa i transportu. Szczególnie polecamy zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego, bezpieczną eksploatacją urządzeń i eliminowaniem zagrożenia azbestem. To powinien wiedzieć nie tylko każdy pracodawca, ale także każdy pracownik.

 

Baner rolnictwo

Gospodarstwo rolne to dzisiaj skomplikowane przedsię-biorstwo, z którym musi poradzić sobie jeden człowiek i jego rodzina. Pośpiech, brak odpoczynku i nieuwaga są przyczyną wielu wypadków, jakim ulegają rolnicy oraz ich dzieci. Nasze wydawnictwa wskazują, jak należy zapobiegać niebezpieczeństwu i eliminować zagrożenia wynikające z pracy w rolnictwie. Polecamy wykaz prac, których nie można powierzać dzieciom.

 

Poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę Łódź Kielce Lublin Wrocław Opole Katowice Kraków Rzeszów

Pod inspektorską lupą

Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób wykonujących prace dekarskie na stromym dachu w S., bez środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wydał nakaz natychmiastowego wstrzymania prac. W dniu kontroli pracę wykonywały cztery osoby. Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, inspektor ukarał pracodawcę mandatem.

 

Niefrasobliwość przyczyną wypadku

Niewłaściwe umowy

Wyegzekwowane wynagrodzenia za pracę

Więcej informacji >>> 

 

Definicje, wzory dokumentów, procedury oraz wypadki zgłoszone do PIP

Współpraca PIP ze związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców
Procedura samodzielnej oceny ryzyka zawodowego
Kampania nt. zwalczania stresu w pracy
Warunki i procedura zdobywania dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy

Wiadomości

Porady prawne

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu prawa pracy

Kodeks pracy

Serwis pracodawcy

Wydawnictwa i multimedia

Konkursy

Współpraca międzynarodowa

INFO for foreigners

Rzecznik prasowy

Informacje dla rolników

Paliwa płynne
bhp w górnictwie

zarządzanie chemikaliami

Uwaga azbest

 

MiesiĘcznik PIP

NR 9/14

Dodatek jubileuszowy

Archiwum
Inspektora Pracy >>>

Nowości wydawnicze

Budownictwo- transport mechaniczny


Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2014